Cveće za sve prostore

Oživite enterijer hotela biljkama

Svaki hotel ima ambijent koji je stvoren dobrim odabirom nameštaja, dekora i boja u prostoriji. Sposobnost da se prenese pravi doživljaj gostima postiže se dodavanjem umetničkih slika, detalja, nameštaja ali postoji jedan dodatak koji se retko koristi a daje fantastične rezultate- žive biljke u prostoru.
Sobno cveće kreira spokojnu atmosferu, smanjuju stres, stvara osećaj privatnosti i pomoću njega se smanjuje buka.
Ono se može koristiti na različite načine, može biti u centru pažnje poput velikih palmi ili zelenog zida ili kao detalj dobrodošlice na stolu. Na recepciji je najbolje staviti velike lepe saksije koje će dati neverovatan prvi utisak posetiocu. Najbolji izbor su veliki primerci Dracena, Fikusa, Palmi, Juka i Zamie. Na stolu recepcije možete koristiti manje biljke zanimljivog kolorita i teksture lišža kako bi sto izgledao interesantnije ( Spatifilum, Krasula, Sanseverija, Slonovo stopalo). Visoke biljke se koriste kada želite da stvorite barijeru između prostora za čekanje i same recepcije. Za to se često koriste i zeleni zidovi. U sobi za sastanke najbolje je izabrati biljke koje odgovaraju samom dizajnu i konceptu prostorije. Savetujemo vam da odaberete vrste koje će uspešno da rastu u uslovima veštačke svetlosti ili malo prirodnog svetla ili velike količine svetlosti. Ako u okviru hotela postoji SPA potrebno je izabrati vrste koje vole dosta vlage u vazduhu ( Nephrolepsis, Alocasia macrorrhiza, Asplenium nidum, Chamaedorea elegans..).

Da li ste spremni da napravite najbolju investiciju za vaš hotel?